Welkom op de website van de IJsclub Broek in Waterland.

Donderdag 11 januari 2024 9:30
Gevaarlijk ijs!De IJsclub Broek in Waterland raadt ten strengste af het ijs op te gaan in en rond Broek in Waterland!
24 oktober 2022:

Jaarvergadering - woensdag 23 november - aanvang 20:00 uur - Broekerhuis

De jaarvergadering vindt plaats op 23 november in het Broekerhuis, aanvang 20:00 uur. Na het afhandelen van een paar korte formele agendapunten geeft ijsmeester Dirk Hoonakker een presentatie. Dirk volgt een meerjarige opleiding tot schaatsgids op natuurijs. Hier bij wordt er op de Zweedse manier geschaatst. Hij reist voor zijn cursus regelmatig naar Scandinavië en maakt daar in klein groepsverband meerdaagse tochten op natuurijs. Tijdens de presentatie zal hij zijn ervaringen delen, vertellen hoe ijs ontstaat en welke factoren van belang zijn voor een optimale ijsgroei. Een zeer inspirerend en interessant verhaal! U bent van harte uitgenodigd.


2 november 2021:

Jaarvergadering via internet

De jaarvergadering zal dit jaar weer digitaal worden gehouden op woendsdag 17 november om 20:45. Als u de vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

16 februari 2021:

Wat was het weer mooi!
Eindelijk kon er de afgelopen dagen weer worden genoten van ijs in en rond Broek! Cameraploegen en radioreporters vielen over elkaar heen om het allemaal vast te leggen. Dank aan iedereen die heeft geholpen om het feest nog completer te maken door te vegen, muziek te draaien, op te bouwen en weer af te breken of door er gewoon te zijn. Hopelijk tot snel op het ijs!

13 februari 2021:Op Het Havenrak zijn vanochtend op diverse plekken metingen verricht. De ijsdikte varieert tussen 7 en 9 centimeter. Met name de kanten langs Het Havenrak zijn nog zwak en zullen in de loop van de dag slechter worden. De kwaliteit van het ijs blijft op veel plaatsen slecht, dus voorzichtigheid blijft geboden! Om op te warmen is de warme chocolademelk verkrijgbaar bij de koek en zopie aan de kant van de Broekermeerdijk.

11 februari 2021:Vandaag rond 11:30 is de ijsdikte van Het Havenrak gemeten. Het ijs is ongeveer 6.5 centimeter dik. De aangroei ten opzichte van gisteren is circa 1 centimeter en de kwaliteit is licht verbeterd, maar nog steeds niet goed. Het blijft dus gevaarlijk en de ijsclub raadt nog steeds af om het ijs op Het Havenrak te betreden.

10 februari 2021:

Pas op: gevaarlijk ijs!Vanochtend zijn op diverse plekken op Het Havenrak, Het Dee, Zuideinde en de Veenderijvaart ijsmetingen verricht. De ijsdikte lag tussen de 5 en 6 centimeter en dat betekent dat de ijsdikte de afgelopen nacht met circa 1 centimer is toegenomen. Het ijs heeft op veel plekken een zachte bovenlaag van ongeveer 3 centimeter en hardere onderlaag van 3 centimer. De kwaliteit van het ijs op plekken waar is gemeten is dus slecht en de draagkracht is gering. De ijsclub raadt daarom af om het ijs te betreden.

4 februari 2021:

Oproep aan alle ijsliefhebbers uit Broek in Waterland en omstreken:
De weersverwachting is gunstig! Laat de aankomende vorst zo goed mogelijk zijn werk doen. Gooi niets op het prille ijs en ga niet te snel het ijs op zodat alle wateren mooi kunnen dichtvriezen.

Vriendelijk verzoek aan de eigenaren van boten die met name liggen aan het Havenrak en het Dee: leg uw boot indien mogelijk op de kant of verplaats uw boot zodat er voldoende doorgang en een veilige toegang tot het ijs is. Boten aan het Havenrak graag zoveel mogelijk richting het Kerkplein leggen zodat er ter hoogte van Pels een ruime opstapplaats is.

6 december 2020:

Jaarvergadering dit jaar via internet

De jaarvergadering zal dit jaar digitaal worden gehouden op woendsdag 16 december om 20:30. Als u de vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

27 oktober 2019:

Agenda jaarvergadering Broekerhuis maandag 4 november 20:00
 1. Opening
 2. Jaarverslag 2018
 3. Verslag 2019
 4. Financieel verslag 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Aftreden en verkiesbaar
  2019: Willem de Roy, Ton ten Bosch en Stijnie Smit
  2020; Piet Ebbelaar, Margriet Buurs en Joost Philippona
  2021: Marijke de Jong en Dirk Hoonakker
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

5 november 2018:

Agenda Jaarvergadering 2018 21-11-2018 20:00 Broekerhuis
 1. Opening
 2. Jaarverslag 2017
 3. Verslag 2018
 4. Verslag kascommissie.
 5. Benoeming kascommissie
 6. IJsclub wil ook wandelvereniging worden
 7. Bestuursverkiezing
  Aftreden en niet verkiesbaar Tjerk Doornenbal en Louis de Wit.
  2019: Willem de Roy , Ton ten Bosch en Stijnie Smit
  2020; Piet Ebbelaar, Margriet Buurs en Joost Philippona .
  Kandidaten kunnen zich 14 dagen van tevoren melden bij Margriet Buurs en Piet Ebbelaar.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting


3 juli 2018:

De Waterlandse Poldertocht 2018 gaat 15 juli van start! 3 verschillende afstanden door een prachtig polderlandschap over de landerijen van 12 participerende boeren. Met hopelijk lekker wandelweer en zeker hele leuke tussenstops!4 maart 2018:
Update: Ga niet meer op het ijs

Het dooit. Ga nergens meer het ijs op. Schaatsen raden wij sterk af.

3 maart 2018 10:28
Update: Kom niet naar Broek in Waterland


Het ijs is nauwelijks aangegroeid en windwakken zijn onverminderd aanwezig. Er kan op beperkte schaal geschaatst worden op het Havenrak. Het IJsclub bestuur heeft besloten geen koek en zopie te plaatsen en geen evenementen te organiseren omdat dat meer mensen uitnodigt dan wenselijk is.

2 maart 2018:
Update: Kom niet naar Broek in Waterland


Vandaag zijn er door de IJsclub Broek in Waterland diverse metingen verricht. De aangroei van het ijs valt tegen en de resultaten wisselen sterk. Wij roepen mensen van buiten Broek in Waterland op om niet naar het Havenrak af te reizen in verband met de beperkte capaciteit.

1 maart 2018 11:29
Update: schaatsen op natuurijs in Broek.


Schaatsen op Het Dee wordt alsnog afgeraden. Er zal ook geen koek en zopie aanwezig zijn. Morgen 2 maart 10:30 uur bekijken we de zaak opnieuw en berichten wij daarover.
De ijsdikte op het Havenrak is gemeten en is zo rond de 7 centimeter. Dit betekent dat we schaatsers van buiten Broek in Waterland ontraden naar het Havenrak te komen om te schaatsen. Het ijs is vooralsnog alleen geschikt voor een beperkt aantal schaatsers.

28 februari 2018 21:35
Schaatsen op natuurijs in Broek.

De voorzitter van de ijsclub Broek in Waterland heeft vandaag op Het Dee tussen de bruggen van het Leeteinde de ijsdikte gemeten.
Het ijs is vooralsnog alleen daar voldoende sterk om morgen donderdag 1 maart kinderen uit te nodigen daar te gaan schaatsen. In de middag zal er een geimproviseerde koek en zopie aanwezig zijn.
Morgen donderdag 1 maart zal de ijsclub op diverse plaatsen de ijsdikte van het Havenrak meten en zonodig afzettingen plaatsen. Verdere mededelingen hieromtrent zullen volgen.

Opgelet: In het algemeen is het ijs in en rond Broek in Waterland gevaarlijk dun. Sommige windwakken zijn niet of pas gisteren dichtgevroren. Ga nooit schaatsen op plaatsen waar je de ijsdikte niet kent.
Een toertocht schaatsen in de omgeving is niet mogelijk en zal gegeven de huidige weersvoorspellingen ook niet in een later stadium tot de mogelijkheden gaan behoren.


22 februari 2018:

Op donderdag 22 februari 2018 hebben 85 kinderen uit de 3 hoogste groepen van de basisschool de Havenrakkers uit Broek in Waterland, geschaatst in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In de winter van 2018 is dit stadion tijdelijk omgedoopt in de “Coolste Baan van Nederland”. Prachtig schaatsweer hielp bij het welslagen van dit evenement. De kinderen begonnen met schaatsles van (ervaren) schaatstrainers en schaatstrainsters. Ook kon er vrij geschaatst worden. De kinderen waren in alle drukte goed te herkennen, omdat Hoekstra & van Eck hagelnieuwe geel/groene hesjes beschikbaar had gesteld. Dit evenement is mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Havenrakkers en door de ijsclub Broek in Waterland. Met twee bussen zijn de kinderen naar de Coolste Baan gebracht; rond het middaguur was iedereen moe maar tevreden weer in Broek. 85 kinderen en 10 trainers/trainsters hebben een zeer aangename en sportieve schaatsochtend gehad.
“Laat het natuurijs maar komen”, riep iedereen in koor.


Nieuws Archief
Status Havenrak: GESLOTEN

Status Het Dee:
GESLOTEN


Copyright: IJsclub Broek in Waterland       Website: L. de Wit       Foto's: L. de Wit, J. Blakborn, CA-fotografie.nl