Schaatsen op natuurijs.

Willen schaatsliefhebbers schaatsen op open water (sloten, vaarten, vennen, plassen etc.), dan adviseert de KNSB de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
 • Ga nooit alleen op pad.
 • Neem altijd een Natuurijs Veiligheidsset mee bestaande uit een priem en een stuk touw. Hiermee kan uit het ijs geklommen worden bij het door het ijs zakken
 • Informeer naar de plaatselijke ijsomstandigheden
 • Kijk uit voor windwakken, vooral bij laagstaande zon
 • Kijk uit bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken van bomen. Daar is het ijs in de meeste gevallen onveilig
 • Schaats nooit in het donker
 • Opletten als de kleur van het ijs verandert
 • Pas op bij afvoerplaatsen van industrie
 • Waar waterwegen op elkaar uitkomen is het ijs vaak doorstroming minder dik
 • Ook vaargeulen houden risico's in
 • Als er sneeuw is gevallen en het ijs is niet geveegd, is het levensgevaarlijk om te gaan schaatsen
 • Pas op bij kistwerken (opgekruid en daarna vastgevroren ijs)
 • Wees extra waakzaam bij mist
 • Neem een voldoende uitgeruste EHBO set mee
 • Na onder het ijs geschoten te zijn zwem dan naar de donkere plek toe, hier bent u door het ijs gegaan. Bij besneeuwd ijs dient de schaatser juist naar het lichte gedeelte te zwemmen
 • Controleer de ijsdikte. IJs dunner dan 8 cm is gevaarlijk
 • Draag hoofdbescherming; een fietshelm of een smartcap voorkomen ernstig hersenletsel bij een val op het hoofd
 • Zorg bij felle koud voor extra bescherming
 • Zorg voor goed passende schaatsen
 • Eet en drink op tijd
 

Copyright: IJsclub Broek in Waterland       Website: L. de Wit       Foto's: L. de Wit, J. Blakborn, CA-fotografie.nl