Geschiedenis IJsclub Broek in Waterland.

Schrijven maart 1976 (door: Jaap Blakborn)

Aan alle inwoners van Broek in Waterland. Dit jaar dreigde de Broeker ijsvereniging ter ziele te gaan. Deze dreiging is inmiddels definitief afgewend. Sterker nog, de als herboren club bruist weer van energie en levenslust, omdat een forse groep mensen zich haar lot ondubbelzinnig heeft aangetrokken. Dit moge blijken uit een korte weergave van het reeds gepresteerde in de week dat er ijs lag. Dinsdagavond 3 februari kwam er een, zij het nog voorlopig, nieuw bestuur. Het oude bestuur alsmede een groep enthousiastelingen zegden alle medewerking toe om er ook deze winter nog zoveel mogelijk van te maken. Woensdagavond was het Havenrak al geweldig verlicht; donderdags werden er in samenwerking met het onderwijzend personeel en enkele ouders zeer geslaagde schoolwedstrijden gehouden, waarbij de jeugd zich de echte chocolademelk uitstekend liet smaken; vrijdagavond was er een fakkeltocht, georganiseerd in samenwerking met de ijsvereniging Watergang, waaraan zo'n 1100 schaatsliefhebbers hebben deelgenomen; zaterdags vond de Waterlandtoertocht plaats en verscheen bovendien de koek-en-zopietent op het Havenrak. Verder was er alle avonden muziek op de verlichte baan.
Ten slotte viel op zondag 8 februari de dooi in, waarmee een einde kwam aan een wat korte maar uitbundige periode van ijspret met ons aller uniek gelegen Havenrak als middelpunt. De vernieuwde vereniging hoopt met deze krachtsexplosie nu reeds enigszins tot de verbeelding te spreken van de Broeker bevolking en het geschade vertrouwen in aanzienlijke mate te hebben hersteld. Maar wij zullen doorgaan, Broek versteld doen staan! Hoe dan wel, merkt de starre twijfelaar op. Welnu: Hoort burgers hoort! Wij zullen o.a.: de leden d.m.v. een blad meer bij de gang van zaken betrekken, ook buiten het seizoen aktiviteit ontplooien, organisatorisch en technisch het nieuwe winter seizoen perfekt voorbereiden, zo mogelijk meer evenementen laten plaatsvonden, en wel haast zeker met ingang van de komende winter maandelijks groepen kinderen op de Jaap Edenbaan laten schaatsen hetgeen voor leden waarschijnlijk gratis zal kunnen geschieden. Op deze wijze hopen wij ons weer een waardevolle plek te verwerven in het Broeker verenigingsleven.
Om deze plek echt gestalte te geven, moet er een flink ledental komen. Daarom hebben we besloten tot een ledenwervingsaktie. Niet in de allereerste plaats omdat we om uw contributie zitten te springen, immers een belangrijk deel van onze kosten kan bestreden worden uit de opbrengst van toertochten e.d. Nee, wij hebben leden nodig omdat er mensen moeten zijn waarvoor we ons kunnen inzetten en omdat mensen door lid te worden hun waardering kunnen tonen voor hetgeen wij doen. Deze week ontvangt u allen dit blad. Begin volgende week komt er iemand persoonlijk bij u aan de deur. Wij rekenen op u, u kunt op ons rekenen.
De contributie bedraagt dit jaar fl. 3,- voor het eerste lid en fl. 2,75 voor de volgende leden van 16 jaar en ouder uit hetzelfde gezin. Kinderen beneden de 16 jaar zijn dit jaar nog automatisch lid indien de ouders lid zijn. Volgend jaar zal deze contributie iets hoger zijn en dan zullen kinderen tegen een luttel bedrag apart lid moeten worden om via de KNSB tijdens allerlei evenementen verzekerd te zijn tegen ongevallen e.d.
Ten slotte zult u waarschijnlijk nu eindelijk wel eens willen weten wie er dan wel in het definitieve nieuwe bestuur zitten, en wie die enthousiaste medewerkers dan wel zijn. Hier komen ze.
Voorzitter is Piet Spaans
Sekretaris is Jaap Blakborn
Penningmeester is Nol Karanelan
Bestuurslid is Fred Verhoef
Bestuurslid is Monte Visser
De medewerkers, verenigd in formele aktiviteitencommissie, zijn:
René van Ammers
Arno Pilger
Jan Tolhuijsen
Johnny Karanelan
Jan van Riessen
Frans Voorderhake jr.
Jan Leegwater
Jan van der Snoek
Wim Wiedemeijer
Kees Mul
Simon Tjemkes

Deze commissie kan nog met enkele dames en/of heren worden uitgebreid. Een of twee leden van het bestuur treden binnen de aktiviteitencommissie steeds op als coördinator(s).
Wij hopen u hiermede voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld van een en ander.
Tot volgende week.

Bestuur en aktiviteitencommissie
IJsvereniging Broek in Waterland omhoog ↑
Weersverwachting
Broek in Waterland
Weeronline.nl - Meer weer in Broek in Waterlandweeronline.nl Altijd jouw weer

Copyright: IJsclub Broek in Waterland       Website: L. de Wit       Foto's: L. de Wit, J. Blakborn, CA-fotografie.nl